SKILSMISSER I TAL

•    Ca. 1/3 af alle danske børn oplever, at deres mor og far går fra hinanden, inden de bliver 18 år.
•    Der er pt. ca. 300.000 delebørn i Danmark.
•    Ca. 15.000 ægteskaber opløses hvert år. Derudover går mange samboende par også fra hinanden.
•    Ca. 25.000 børn og unge bliver hvert år berørt af brud i familien

Skænderier og dårligt samarbejde

26 % af alle børn med skilte forældre oplever, at deres forældre ikke taler sammen. 17 % siger, at forældrene bagtaler hinanden, og 12 %, at forældrene tit skændes. (Børns Vilkår)

Skilsmissen udfordrer fysisk og psykisk
Både danske og internationale undersøgelser viser, at skilsmisser ofte vil være en betydelig udfordring i et barns liv. Bruddet kan have en negativ indvirkning på børns sundhed, både fysisk og psykisk, og kan give udfordringer og eftervirkninger i opvæksten, for nogle også langt ind i voksenlivet.

Børn fra brudte familier har flere udfordringer

Børn fra brudte hjem har statistisk set flere udfordringer end børn, der ikke oplever skilsmisse, men over en bred kam klarer de fleste sig godt.
Flere børn og unge med skilte forældre har psykiske og adfærdsmæssige udfordringer, og mange lever generelt med et ringere selvbillede. De udvikler oftere misbrugsproblemer, de ryger og drikker generelt mere, de fremtræder oftere i registre over kriminalitet, og flere falder statistisk set hurtigere ud af uddannelsessystemet.


Skole og lektier 
Børn, der bor i hjem med stedfamilie eller med kun én forsørger, får statistisk set færre input til lektierne. De har oftere skiftet skole og skal dermed flere gange begynde forfra med at finde nye kammerater. De pjækker hyppigere og tidligere i skolelivet. (Børn i deleordninger 2015.)

2. marts 2016

PA Magasiner - Skilsmisser skal ses i børnehøjde

26. januar 2016

DR P4 Trekanten - kort interview med to deltagere i børnegruppe

25. september 2015

BUPL.dk - Delebørn bliver hele børn

20. maj 2015

Randers.dk - Hjælp til fraskilte og deres børn

27. apr. 2015

Fagbladet "Sundhedsplejersken" - Fra delebørn til hele børn

14. dec. 2013

Radio24syv - Weekendtillægget - Interview

13. dec. 2013

Egedalkommune.dk - Egedal vil hjælpe skilsmissebørn

 

  • En plan giver både fagpersonale, forældre og børn tryghed
  • Fagpersonalet får fælles tilgang og konkrete retningslinjer til at forstå og til at hjælpe barnet
  • Når børn hjælpes til at håndtere udfordringer, kan de bedre koncentrere sig om at lære i skolen