BØRN DER TRIVES, LÆRER BEDRE

Når skolen prioriterer at lægge en plan for arbejdet med skilsmisse, giver I personalet mulighed for at have en fælles tilgang og giver dem konkrete retningslinjer og redskaber til at få indblik i barnets udfordringer. Et langsigtet fokus er vigtigt, da en skilsmisse ikke alene påvirker barnet efter bruddet, men bliver ved med at skabe udfordringer, som barnet har brug for voksnes hjælp til at håndtere.

Forskning viser, at de fleste børn kommer godt videre oven på skilsmissen, især hvis de oplever, at de forskellige voksne omkring dem ser dem, støtter dem og hjælper dem til at klare de omvæltninger, en skilsmisse fører med sig.

Evalueringen af projektet viser, at særligt børn, der er ramt på trivslen efter skilsmissen får det markant bedre efter at have deltaget i et gruppeforløb, og at en stor gruppe af disse børn også klarer sig bedre fagligt som følge af dette.

Du kan læse mere om projektets evaluering her

Snak om det svære
Hvordan føles det at have skiftedag? Hvilke reaktioner kan børn have i forbindelse med en skilsmisse? Hvordan håndterer man som fagperson skilte forældre?
Ved at klæde de ansatte på til at forstå skilsmissebørn og deres reaktioner, hjælper skolen dem til at møde børnene i øjenhøjde.

 ”Jeg havde en elev, der altid fik tårer i øjnene, når jeg spurgte til, hvordan det gik med at bo den ene uge hos mor og den anden hos far. Så efter noget tid holdt jeg op med at spørge. Men det føltes heller ikke rigtigt.”

 Nogle fagfolk kan være i tvivl om, hvor meget og hvordan de skal blande sig, når forældre går fra hinanden. Som skole er det derfor vigtigt at lade de ansatte vide, at skolen bakker op og opfordrer dem til at tale med børnene om skilsmissen samt informere forældrene om skolens holdning.

 

Større koncentration og bedre indlæringsevne

Der er ofte sammenhæng mellem børn og unges situation efter en skilsmisse og deres overskud til indlæring. Når eleven derimod oplever en interesse og forståelse fra de voksne på skolen, kan det virke aflastende og støttende i indlæringsprocessen.

 ”Jeg ved ikke hvorfor, men det hjælper bare, at jeg har snakket med andre om, at det er svært.”

 

Vær nysgerrig

"Det er godt, når min lærer ved, at det er en dum dag"

Voksnes overordnede opgave ift. børn med skilte forældre er derfor først og fremmest at lægge mærke til børns reaktioner – både det de siger, det de gør, og mulige psykosomatiske symptomer. Vi må se disse reaktioner som invitationer til at forstå, hvad det er, der tynger det enkelte barn.

 

 

 

  • En plan giver både fagpersonale, forældre og børn tryghed
  • Fagpersonalet får fælles tilgang og konkrete retningslinjer til at forstå og til at hjælpe barnet
  • Når børn hjælpes til at håndtere udfordringer, kan de bedre koncentrere sig om at lære i skolen