DE VOKSNE I SKILSMISSEN

Krise og konflikt på samme tid
Tiden før, under og efter opløsningen af et parforhold er for mange en konfliktfyldt periode. Selve skilsmissen kan måske opleves som ’løsningen’ på et problem: Man afslutter det forhold, der ikke længere fungerer. Men man skal forsat have en relation som fælles forældre, samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt, - og her ligger for mange en stor opgave.

Oveni kæmper mindst én i det brudte forhold typisk også med en kriseproces. Man står i en livssituation, hvor man mister sin partner, måske skal man flytte fra det hjem, man har bygget op sammen, og man er vidne til, at ens familie bliver brudt op. Samtidig skal man tage vare på børnene, der bliver kede af det, samt en lang række beslutninger af praktisk, juridisk og økonomisk karakter.

Netop den periode, hvor krisen og konflikterne fylder mest, er også den tid, hvor børnene ofte reagerer stærkest på nyheden om bruddet. I denne periode har de et stort behov for forældrenes kærlighed, opmærksomhed, omsorg og støtte. Men krise og konflikter har ofte den indvirkning, at forældrenes overskud til omsorg er periodisk reduceret. Så lige dér, hvor børnenes omsorgsbehov måske er størst, kan forældrene selv være så overbebyrdede, at de ikke har ressourcer til at give børnene det, de har brug for.


Sådan kan skolen hjælpe skilte forældre
For nogle forældrepar kan det måske opleves som svært at involvere skolen i skilsmissen. Også derfor er det vigtigt, at skolen er tydelig omkring, hvorfor det er noget skolen prioriter højt.
Informer forældrene om at skolen forholder sig upartisk til skilsmissen.
Mange forældre vil være lettede over, at lærerne/skolen har en holdning, hvor det fremgår, at opmærksomheden på feltet er for barnets bedste.

 

SAMTALEARK til dialogen med eleven

Her kan du udskrive en skabelon til elevsamtalen.