HVERDAGEN SOM DELEBARN

Børn og unge med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår, og vi ved fra forskning, at dette kan give udfordringer i opvæksten. Selv i de familier, hvor et brud mellem forældrene sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedst drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre næsten altid være forbundet med sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene eller de unge om at kunne tilpasse sig. 

Evalueringen af projektet "Dele børn - hele børn" viser, at særligt børn, der ramt på trivslen efter skilsmissen får det markant bedre efter at have deltaget i et gruppeforløb, og at en stor gruppe af disse børn også klarer sig bedre fagligt som følge af dette.

Du kan læse mere om projektets evaluering her

Det der fylder mest hos delebørn
Ingen skilsmisser er ens, og hvert barn har sit eget perspektiv på forældrenes skilsmisse. Derfor er det også forskelligt, hvilke problemstillinger der fylder hos børnene. Undersøgelser viser dog, at det især er disse temaer, der fylder i børnenes hverdag:

  • SAVN
  • ANSVAR
  • HVIS FORÆLDRE ER UVENNER
  • SKIFTEDAGEN
  • TO HJEM
  • NYE FAMILIE
  • SØVN
  • DEN DAG JEG FIK DET AT VIDE
 

SAMTALEARK til dialogen med eleven

Her kan du udskrive en skabelon til elevsamtalen.