DELEBØRN

Mange skilsmisseforældre vælger i dag deleordning, der indebærer, at børnene bor omtrent lige meget hos hver af forældrene. Det er en stor beslutning, som for mange forældre er forbundet med spekulationer over, om de kan tilbyde barnet at pendle mellem to hjem. Risikerer man at gøre barnet rodløst og forvirret? Kan et barn virkelig have to hjem? Er deleordninger i virkeligheden et kæmpe socialt eksperiment, som man ikke kender konsekvenserne af?

MIT LIV SOM DELE TEENAGER

“Mit liv som deleteenager” er bogen til teenageren, hvis forældre lige er blevet skilt eller har været det i et stykke tid. Her kan teenageren skrive om sig selv, om at være dele-teenager, om sin familie, også om de nye medlemmer, og venner. Hvordan livet er nu, og hvordan det har været.

MOR OG FAR ER SKILT - MIN EGEN SCRAPBOG

Mor og far er skilt er en scrapbog til både børn og forældre, der har oplevet en skilsmisse. Bogen hjælper til at bearbejde og tale om skilsmissen, og er den bedst mulige håndsrækning til skilsmissebørn og deres forældre. 

Bogen skal bruges som et værktøj til at bearbejde følelserne og som en hjælp til at tage nogle snakke om alt det der sker, er sket og skal ske. Selv om ens mor og far beslutter sig for at blive skilt, skal de ikke skilles fra deres barn!

MIT LIV SOM DELEBARN / MIT LIV SOM DELETEENAGER

Bogen er til barnet, hvis forældre lige er blevet skilt eller har været det i et stykke tid. I bogen kan barnet skrive om sig selv, om at være delebarn, om sin familie, også om de nye medlemmer, og venner. Hvordan livet er nu, og hvordan det har været. Barnet kan både skrive eller tegne i den. Det kan også sætte fotos ind af sig selv og sin familie, og der er en masse spørgsmål, barnet kan svare på, når det har lyst.

TO HJEM - ÉN FAMILIE

To hjem - én familie er en bog, der kommer hele vejen rundt om skilsmissen - og forsøger at gøre en svær livssituation lettere for hele familien. 

Bogen kommer omkring alt det praktiske i forhold til en skilsmisse såsom forældreansvarsloven og statsforvaltningen. Samtidig er To hjem - én familie også skilsmisse i børnehøjde, hvor Hanne Søndergaard Jensen giver et billede af, hvilke erfaringer forældre og børn har gjort sig før, under og efter en skilsmisse.

Bogen er ment som en hjælpende hånd til forældre, der rammes af skilsmisse, den berører mange af de uafklarede spørgsmål, forældre ofte står med i forbindelse med en skilsmisse.

FAR, MOR og SKILSMISSEN

Bogen stiller skarpt på, hvordan en skilsmisse berører hele familien og hvilke følelser og udfordringer der kan opstå, hos hhv. far, mor og børn.

Når mor og far vælger at gå fra hinanden, er det en helt ny og ukendt livssituation for børnene i midten. De skal omstille sig til en hverdag i to hjem, og mange skifter skole og skal finde nye kammerater, alt imens de skal lære at forstå og tackle de mange følelser, der uundgåeligt dukker op.

Du kan købe bogen her

ALBERT ER SKILT / MIN SKILTE FAMILIE

To bøger, der gennem korte historier beskriver de vilkår og følelser skilsmissebørn gennemgår, med henblik på at lægge op til en snak mellem barn og voksen.

Sådan kan du som voksen støtte børnene
Albert er skilt” er henvendt til børn på 4-8 år, mens ”Min skilte familie” henvender sig til de 9-13årige. Fælles for bøgerne er sidste del, som er et kapitel til de voksne, der gerne vil støtte og forstå børn, der har det svært i en skilsmisse. Her beskrives udvalgte temaer, som fylder meget for børn i forhold til skilsmissen, og der gives konkrete forslag til, hvordan man bedst muligt kan støtte børn i det, der opleves som svært og udfordrende (f.eks. hvordan det er at have to hjem, skiftedagen, når mor og far er uvenner, når mor og far får nye kærester).

Bøgerne er skrevet til skilsmissebørn, men andre børn, som ikke selv har skilte forældre - men måske kender kammerater, der har - kan også have gavn af at få historierne læst højt. Bogen kan bruges, uanset om man er forælder, bedsteforælder, pædagog, lærer eller en anden vigtig voksen i barnets liv.

Du kan købe bøgerne her