TIL FORÆLDRE

Når forældre går fra hinanden, er det en stor livsomvæltning i børns liv. Mange kommer godt videre, men det er vigtigt, at de har voksne omkring sig, som ser dem, taler med dem, og lytter til deres tanker og følelser.

Mange børn føler sorg og frustrationer, som de tror, at de er helt alene om. Måske oplever de også, at forældrene virker mindre nærværende i en periode, fordi de også selv gennemgår en svær tid.

I danmark oplever hvert 3. barn at forældrene går fra hinanden, inden de fylder 18 år. Forskning viser, at skilsmisser er en betydelig udfordring i et barns liv. Bruddet kan have negativ indvirkning på børns trivsel og indlæring. Mange børn og unge kommer godt videre - især hvis de får støtte og omsorg.

Flere kommuner og private aktører, heriblandt Center for Familieudvikling, tilbyder skilte forældre at komme på Kursus i Fælles Forældreansvar (KIFF).

KIFF er et pædagogisk kursus, der har fokus på forældresamarbejdet, og hvordan forældre bedst støtter deres børn efter en skilsmisse

Kurset er eksternt evalueret, og hertil svarer 84%, at de oplever en bedring af samarbejdet.