HVAD ER EN BØRNEGRUPPE?

Børnegrupper er samtalegrupper for børn med skilte forældre, bestående af ca. 8 jævnaldrende børn/unge, der mødes hveranden uge, omkring 8 gange. Børnegruppen faciliteres af mindst én uddannet gruppeleder, der er tilstede i hele perioden.

Til hver samling møder børnene/de unge en tryg og genkendelig ramme, hvor de taler om forskellige temaer, der erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. Gruppelederen præsenterer forskellige øvelser, som gør det trygt at komme i gang med gode samtaler. 

Børnegrupper er et frirum, hvor der tales om det, der fylder i bevidstheden efter skilsmissen. Det er et sted, hvor barnet eller den unge vil føle sig genkendt, med de tanker og følelser de tumler med. Mødet med jævnaldrende i en lignende situation kan give oplevelsen af identifikation, tryghed, fællesskab og evne til at handle i eget liv.

Gruppeforløbet vil kunne bidrage til, at barnet/den unge får mere overskud og ro til at koncentrere sig om skolen og andre vigtige ting i deres hverdag.