OM BØRNEGRUPPER

Alle børn har brug for at føle, at de ikke er alene, hvis de tumler med svære tanker og følelser.

Når forældre går fra hinanden, kan det skabe utryghed og ensomhed.

Erfaringer har vist, at børn og unge har rigtig god gavn af at dele tanker og følelser med jævnaldrende i en lignende situation.

Gruppesamtalerne giver barnet/den unge et frirum – en neutral zone – til at få luft for tanker og bekymringer.

Gruppen kan give barnet/den unge en oplevelse af, deres følelser og tanker omkring skilsmissen er helt normale.